Kohti hiilivapaata tuotantoa

Turun Seudun Energiantuotanto tuottaa kaukolämpöä, sähköä ja prosessihöyryä biopolttoaineilla, jalostamokaasulla, turpeella ja kivihiilellä. Tämän lisäksi merkittävä osa kaukolämmön tuotannostamme perustuu lämpöpumpuilla jätevedestä otettavan lämmön hyödyntämiseen.

Lähivuosien suurena haasteena on pyrkimys pois kivihiileen perustuvasta tuotannosta. Tämän vuoden merkittävimpänä askeleena tämän tavoitteen saavuttamiseksi TSE investoi savukaasulauhduttimeen, jonka myötä neljännen eli uusimman voimalaitosyksikkömme kaukolämpöteho kasvaa 30 % kasvattamatta kuitenkaan polttoaineen käyttöä.

Matkalla kohti hiiletöntä tuotantoa, TSE ottaa käyttöön kivihiiltä vähempipäästöisiä polttoaineita, jotka vievät TSE:n polttoainejakaumaa kohti hiilivapaata tuotantoa.Yksi tällainen polttoaine on asfalteeni, joka on öljyjalostuksen sivutuotteena syntyvää raskas, kiinteä öljytuote. Asfalteeni tulee korvaamaan lähes puolet Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen ensi vuoden jälkeen jäljelle jäävästä kivihiilen käytöstä.

TSE tutkii energiantuotantonsa osalta myös vaihtoehtoja, jotka eivät edellytä välittömiä investointeja uusiin tuotantolaitoksiin, vaan ovat toteutettavissa nykyistä järjestelmää kehittämällä ympäristöystävällisempään suuntaan taloudellisesti kestävällä tavalla. Yksi tällainen selvityksessä oleva vaihtoehto on biohiilen hyödyntämismahdollisuus Naantalin vuonna 1972 valmistuneessa ja vuonna 2015 modernisoidussa, kivihiiltä polttoaineena käyttävässä kolmosyksikössä.

Me TSE:ssa haluamme edistää kestävää energiantuotantoa niin ympäristön kuin turvallisuudenkin kannalta. Tuotamme lämpöä koteihin ja voimaa teollisuudelle.

Siirry takaisin sivun alkuun