Tuotannon ympäristövaikutukset

TSE haluaa edistää kestävää energiantuotantoa, ja lähivuosien suurin haaste on kivihiilivapaaseen tuotantoon siirtyminen. Naantalin voimalaitoksella käytettävästä polttoaineesta biopolttoaineen osuus nousee lähivuosina 70-80 % laitoksen uusimmassa yksikössä.

Naantalin voimalaitoksen yksiköt on varustettu tehokkailla ja moderneilla hiukkasten, typenoksidien ja rikkidioksidin vähentämistekniikoilla. Laitoksella kiinnitetään erityistä huomiota meluntorjuntaan.

Naantalin laitoksen nelosyksikkö vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä yli 400 000 tonnia vuodessa – eli yli 60 000 omakotitalon päästöjen verran. Lisäksi Naantalin uusimmassa yksikössä otettiin vuoden 2019 aikana käyttöön savukaasulauhdutin, joka lisäsi valmistuessaan kaukolämmön tuotantotehoa 30 % eli 60 megawattia (MW) lisäämättä kuitenkaan polttoaineiden kulutusta.

.

Siirry takaisin sivun alkuun